Pendidik

Tenaga pendidik lulusan S1 dan S2 yang berpengalaman dan berkepribadian Islami

Para Pendidik

Tenaga pengajar S1 dan S2 yang berpengalaman dan berkepribadian Islami

Slamet Joko Triyono, S. Pd

Kepala Sekolah

Achmad Rojani, S. Hum

Wakasek Kesiswaan

Zainal Abidin S.Pd.I

Wakasek Tahsin/Tahfiz

Rizky Anita, M. Pd

Wali Kelas 1A

Sukainah, S. Pd. I

Guru Tahfiz Kelas 1A

Dewi Indah Ambarwati, S. Psi

Wali Kelas 1B

Wahyu Kurnia W, S. Pd.I

Guru Tahfiz Kelas 1B

Uswatun Hasanah

Wali Kelas 2A

M. Qomarudin S.

Guru Tahfiz Kelas 2A

Nur Aini, S. Pd. I

Wali Kelas 2B

Sri Mulyani, S. Pd. I

Guru Tahfiz Kelas 2B

Ali Imron, S. Pd. I

Wali Kelas 2C

Iin Nursaidah, S. Pd

Guru Tahfiz Kelas 2C

Sela Novebryanti

Wali Kelas 3A

Ahmad Fauzan, S.Ag

Guru Tahfiz Kelas 3A

S. Suryani, M. Pd

Wali Kelas 3B

Khaiza Rani

Guru Tahfiz Kelas 3B

Nidya Sharah, S. P., S. Pd

Wali Kelas 3C

Vernanda Fajriati, S.Pd.

Guru Tahfiz Kelas 3C

Abdu Dzikrullah, Lc

Wali Kelas 4A

Hilmansyah, Lc

Guru Tahfiz Kelas 4A

Ratna Dewi, M. Pd

Wali Kelas 4B

Muhammad Alil

Guru Tahfiz Kelas 4B

Hanifah Fairuz

Wali Kelas 4C

Ibnu Mahfuz, S. H. I

Guru Tahfiz Kelas 4C

Fadhillah A. S. Pd

Wali Kelas 4D

Ade Muhibuddin, M. Pd

Guru Tahfiz Kelas 4D

Nur Hidayat, S. Pd

Wali Kelas 5A

Dzaki Taufiq H.F

Guru Tahfiz Kelas 5A

Ana Afriana, S. Pd

Wali Kelas 5B

Sapta Margana

Guru Tahfiz Kelas 5B

Rini Indriati, M. Pd

Wali Kelas 5C

Zainal Abidin, S. Pd. I

Guru Tahfiz Kelas 5C

Fiva Driani A. S. E

Wali Kelas 5D

Nasrulloh, S.Sos

Guru Tahfiz Kelas 5D

Achmad Rojani, S. Hum

Wali Kelas 6A

Hilmansyah, Lc

Guru Tahfiz Kelas 6A

Sri Wijayanti, S. Pd

Wali Kelas 6B

Fatimatul Adawiyah A. S. Pd.

Guru Tahfiz Kelas 6B

Desiwati, S. Pd

Wali Kelas 6C

Suhairiyah, S.Pd.I

Guru Tahfiz Kelas 6C

Hana Damayanti, S.Pd

Guru Bahasa Inggris Kelas 1 & 2

Salman Al Qurtubi, S.Pd

Guru PJOK